Sogn regionråd er ein felles arena med fokus på å sikra og vidareutvikla rammevilkåra for busetnad og næringsliv i regionen.

Du kan lesa vedtektene i vedlegget under.