Sogn regionråd skal vera ein felles arena med fokus på å sikra og vidareutvikla rammevilkåra for busetnad og næringsliv i regionen. Sogn regionråd skal også fungere som base for definerte prosjekt og vidare ha som mål å samordna og forenkla oppgåver for eigarane.

Rådet har vanlegvis 6 møte i året. Leiar i rådet er ordførar Roy Egil Stadheim, Vik kommune.

Rådet har slik samansetjing:
Roy Egil Stadheim, ordførar Vik kommune (leiar)
Arnstein Menes, ordførar Sogndal kommune (nestleiar)
Trygve Skjerdal, ordførar Aurland kommune
​Ivar Kvalen, ordførar Luster kommune 
Audun Mo, ordførar Lærdal kommune
Hilmar Høl, ordførar Årdal kommune

Rådet har ei samferdslegruppe Les meir

Les om regionen her