Fleire arbeidsplassar i Sogn er avgjerande for folketalsutviklinga i regionen. Rådet vil gjera sitt for å betre rammevilkåra for busetjing og næringsliv i regionen gjennom langsiktig arbeid med regionale satsingsområde og utviklingsprosjekt.