På møtet innleiar Caroline Lund frå LVK (Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar) om kraftsituasjonen, straumprisar og inntektssystemet. Etter felles presentasjon samlast kvart formannskap for diskusjon.  

Dagsorden:
Kl 15-17 Kraftsituasjonen, straumprisar, inntektssystemutvalet sin rapport og regjeringa sitt forslag til omfordeling v/ Caroline Lund
Kl 17-18 Kommunevis diskusjon i formannskapa