Vi tok opp våre prioriteringar til nasjonal transportplan, inntektssystemet for kommunane og kraftinntektene som er spel, i tillegg til aktuelle saker frå kvar kommune. Høgskulen løfta fram lærar- og sjukepleiarutdanningane som er viktige for regionen.

Presentasjonar: 
Sognarådet
Høgskulen på Vestlandet