Kommunane i Sogn regionråd har i eit samarbeid utvikla eigen kartportal. I kartportalen sognekart.no kan du søkja fram adresser og få fram mykje kartinformasjon. Du kan mellom anna finna reguleringsplanar, flyfoto, grunnkart og flaum- og skredsikringstiltak.

Du kan også laste ned kommunekartapplikasjon for å bruke kart på mobil.