Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avslutta prosjekt

486255302

KLAPP

Målet med KLAPP er å gjera lærarar tryggare på sitt ansvar for å skapa eit godt psykososialt lærings...

Norled Vingtor pressebilde

Sognebåten

På oppdrag frå Sogn regionråd er det gjennomført ei utgreiing om endringar i rutetilbodet for Sogneb...

Kommunereforma

Forhandlingsutvalet frå Balestrand, Leikanger, Sogndal og Vik er samde om intensjonsavtale for ein n...

Reiselivsorganisering i Sogn

Sogn regionråd starta våren 2011 arbeidet med å etablera eit regionalt reisemålsselskap i Sogn. Sels...

Barnevern

Kommunane i Sogn regionråd gjennomførde eit forprosjekt for mellom anna å greia ut interkommunal bar...

"Sats på skulen - snu Sogn"

”Sats på skulen – snu Sogn” er Sogn regionråd sitt overordna skule- og samfunnsutviklingsprosjekt fo...