Sogn regionråd skal vera ein felles arena med fokus på å sikra og vidareutvikla rammevilkåra for busetnad og næringsliv i regionen. Sogn regionråd skal også fungere som base for definerte prosjekt og vidare ha som mål å samordna og forenkla oppgåver for eigarane.

Rådet har vanlegvis 6 møte i året. Leiar i rådet er ordførar Jan Geir Solheim, Lærdal kommune.

Rådet har slik samansetjing:
Jan Geir Solheim, ordførar Lærdal kommune (leiar)
Arild Ingar Lægreid, ordførar Årdal kommune (nestleiar)
Noralv Distad, ordførar Aurland kommune
Harald Offerdal, ordførar Balestrand kommune
Petter Sortland, ordførar Høyanger kommune 
Jon Håkon Odd, ordførar Leikanger kommune
Ivar Kvalen, ordførar Luster kommune
Jarle Aarvoll, ordførar Sogndal kommune
Olav Turvoll, ordførar Vik kommune

Les rådet sine vedtekter, politiske arbeidsgrupper og retningslinjer for handsaming av søknader

Les meir om regionen