Rådet handsama sak om kommuneavtale med Ungt Entreprenørskap, handlingsplanar og løyvde tilskot til Visit Sognefjord og Framtidsfylket.

Presentasjonane frå Helse Førde, Sogneprodukt og Vitensenteret i Sogn og Fjordane finn du under.  

Møteprotokoll
Møteinnkalling

Presentasjonar:
Status i prosjektet prehospital plan ved klinikkdirektør Tom Guldhav, Helse Førde
Fleire varige tilrettelagde plassar i Sogn ved dagleg leiar Ragnhild Fjærestad, Sogneprodukt
​Vitensenteret i Sogn og Fjordane - status og arbeidet framover ved Tor Arne Næss, styreleiar og Geir Navarsete

Vedlegg:
Avtale med Ungt Entreprenørskap
Søknad frå Visit Sognefjord
Søknad frå Framtidsfylket
Handlingsplan for System for styrka læring 2019
Samferdsleplan - handlingsplan 2019
Regionalplan - handlingsplan for 2019