Møtestad: Aurland barne- og ungdomsskule

Blant sakene er utvikling av frukt- og bærklyngja på Njøs, regionaliseringsprosessen i NAV og masterplan for reiselivsutviklinga. Sakspapira til møtet finn du under.

Entreprenørskapsmessa for ungdomsskuleelevane i regionen vert arrangert denne dagen, og ordførarane deltek på arrangementet i Aurlandshallen.

Møteinnkalling

Program entreprenørskapsmesse

Vedlegg:
Brev frå Njøs Næringsutvikling og prospekt
Søknad frå Visit Sognefjord og rapport frå forstudie
Søknad frå nye Sogndal kommune og notat
Brev frå Skatteetaten
Årsmelding og rekneskap 2018
Norges Høgfjellskule er velkomen til Sogn
Opplæringstilbodet 2019-2020 innspel til fylkeskommunen