Sogn regionråd

Samarbeid for utvikling i regionen

Ressurspersonar i Læringsmiljøprosjektet 2018 - 2019

I samband med den nasjonale satsinga på inkluderande barnehagar og skulemiljø er vi glade for å informere om at vi har tilsett to ressurspersonar i Sogn regionråd frå 01.01.2018 i kvar sin 40% stilling. Ressurspersonane er Inger Marie Evjestad (skule) og Heidi Johnsen (barnehage).

Les meir

Innspel til regional transportplan på politikardagen

Sogn regionråd orienterte fylkespolitikarane om våre felles prioriteringar innan samferdsle

Les meir

Til Hardanger for å lære om bustadutvikling

Bustadnettverket i Sogn inviterte regionrådet og fagpersonar frå kommunane på studietur for å henta inspirasjon og erfaringar til eige arbeid med bustadutvikling.

Les meir

Felles fagdag for tilsette i skulane

Onsdag 16. august arrangerte Sogn regionråd fagdag for tilsette i skulane. Over 450 tilsette frå barneskular, ungdomsskular og vidaregåande skular i Sogn hadde gleda av å høyra Pål Roland forelesa om klasseleiing, relasjonsbygging og utfordrande åtferd

Les meir

Ny psykolog

Magnus Lia er byrja i stillinga som psykolog i folkehelsearbeidet for regionrådskommunane 

Les meir

Fleire nyhende

Design: CustomPublish AS | Publiseringssystem: CustomPublish AS