Samarbeid for utvikling i regionen

Ny leiar

Jan Geir Solheim er ny regionrådsleiar

Les meir

Bevaringsområde for hummar i Sognefjorden

Interesseorganisasjonar, yrkes- og hobbyfiskarar og andre interesserte blir inviterte til å gje innspel til etablering av bevaringsområde for hummar i Sognefjorden

Les meir

Trainee innan arealplanlegging

Kommunane i Sogn regionråd søkjer etter ein eller fleire traineear innan arealplanlegging

Les meir

Ressurspersonar i Læringsmiljøprosjektet 2018 - 2019

I samband med den nasjonale satsinga på inkluderande barnehagar og skulemiljø er vi glade for å informere om at vi har tilsett to ressurspersonar i Sogn regionråd frå 01.01.2018 i kvar sin 40% stilling. Ressurspersonane er Inger Marie Evjestad (skule) og Heidi Johnsen (barnehage).

Les meir

Innspel til regional transportplan på politikardagen

Sogn regionråd orienterte fylkespolitikarane om våre felles prioriteringar innan samferdsle

Les meir

Fleire nyhende

Design: CustomPublish AS | Publiseringssystem: CustomPublish AS