Utviklingsprogrammet har eitt hovudmål: Auka læringsutbytte for alle, gjennom styrka tilpassa opplæring og redusert bruk av spesialundervisning.

Vi har seks programområde:
- systemisk læring/lærande organisasjonar
- vurdering for læring
- motivasjon og meistring
- psykisk helse
- entreprenørskap
- tidleg innsats

Nokre aktuelle dokument i utviklingsprogrammet finn du under.

Overordna programplan
Handlingsplan for 2018
Regional plan for arbeidet for god psykisk helse hjå barn og unge
Presentasjon:Lærande nettverk
Organisering av "System for styrka læring"
Prosedyre for fagnettverka
Fagnettverk for barnehagane i Sogn - fordeling av tilskot
Programstyret