Leiarkonferanse Loen

Arrangør: KS Sogn og Fjordane
: Loen
Tid: tirsdag 19. mars